TUDOK 2015/2016


FELHÍVÁS A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK XVI. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Dia1

A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány a 2015/16-os tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XVI. Országos Konferenciáját (TUDOK 2016).

Általános tudnivalók

A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2015-ben szerezte, vagy 2015 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

 

A TUDOK 2016 konferencián való induláshoz egy válogató konferencián kell előzetesen részt venni. A válogatók Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban kerülnek megrendezésre. A határon túli válogatók egy helyszínen, a magyarországi válogatók három, tematikus alapon szerveződő selejtező konferencia keretében kerülnek megrendezésre.

Az országos döntőn a magyarországi tematikus vagy a határon túli regionális konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni.

A konferenciák tervezett időpontjai és helyszínei:

Felvidéki Regionális Konferencia:

 1. november 27. Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely

Vajdasági Regionális Konferencia:

 1. december 5. Egészségügyi Középiskola, Zenta

Erdélyi Regionális Konferencia:

2015. november 27-29. Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

 

 

Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia:

 1. február 5-6. Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, Mosonmagyaróvár

Műszaki- és Reáltudományi Tematikus Konferencia:

 1. február 12-13. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád

Humán-és Társadalomtudományi Tematikus Konferencia:

 1. február 19-20. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, Budapest

Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája:

 1. április 1-2 Szolnoki Varga Katalin Gimnázium, Szolnok

 

Jelentkezés

A 2015/16-os TUDOK-ra csak a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni 2015. október 5-től. A jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges az Online rendszerünkben, amihez a honlap jobb felső sarkában a „bejelentkezés” gombra kell kattintani.

Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt.

Jelentkezési határidő a tematikus (Magyarországon megrendezésre kerülő) versenyre: 2015. december 10. éjfél

 

A regisztrációs díj és befizetésének módja

A regisztrációs díj összege a 2015/2016-os tanévben 5000 forint, ami feljogosít a KutDiák versenyen való részvételre a 2015/16-os tanévben. (A regisztrációs díjon felül nem kell a diákoknak külön fizetni a tematikus rendezvényeken, valamint a továbbjutás esetén a döntőn való részvételért.)

Fontos, hogy amennyiben egy diák ebben a tanévben több versenyen is indul, a regisztrációs díjat csak egy alkalommal kell kifizetnie, az első versenyre való nevezéskor. Amennyiben társszerzős munkáról van szó, mindkét nevezőnek ki kell fizetnie a regisztrációs díjat.

A befizetéseket a jelentkezés elfogadását visszaigazoló e-mail olvasásától számított 8 napon belül kell az alábbi számlaszámra befizetni, átutalni:

 

Kutató Diákokért Alapítvány: 11705008-20463306

 

Kérjük, a megjegyzés rovatban legyen feltüntetve az induló diák neve és az, hogy melyik versenyre nevez.

Az a diák, aki a tematikus TUDOK-ra befizetett már regisztrációs díjat, és továbbjut a TUDOK döntőbe, ott nem kell újra fizetnie.

A határon túli, regionális konferenciák esetében a helyi szervezők dönthetnek arról, hogy kérnek-e szállás/étkezés hozzájárulást a diákoktól, de ennek értéke nem haladhatja meg a fejenkénti 3500 Ft-nak megfelelő összeget; amennyiben a diák továbbjut az országos konferenciára, ennek az összegnek és az 5000 Ft regisztrációs díjnak a különbözetét kell csak majd befizetnie. A határon túli konferenciák esetén felmerülő hozzájárulást közvetlenül a helyi szervezőnek kell fizetni. Erről a jelentkezés elfogadását követően részletes tájékoztatást adunk.

A befizető személye

Ha egy diáknak bármilyen oknál fogva nem áll módjában befizetnie a regisztrációs díj összegét, két lehetősége is van:

 • iskolájától kérheti a regisztrációs díj megtérítését
 • a Kutató Diákokért Alapítványhoz fordulhat a díj átvállalásának ügyében.

Amennyiben az iskola állja a regisztrációs díj összegét, az intézmény címének és telefonszámának megadását kérjük. Ha az intézmény fizeti egy vagy több diák részvételi díját, fontos a diák(ok) nevének, neveinek feltüntetése a közlemény rovatban.

 

A Kutató Diákokért Alapítvány támogatásának igénylése esetén egy rövid e-mailben (kutdiak@kutdiak.hu) kérjük, hogy a kutató diák, pár mondatban indokolja meg, miért kéri a támogatást. A támogatás mértékéről és odaítéléséről minden esetben a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke dönt.

A befizető személyét titkosan kezeljük, a résztvevők között ilyen módon soha semmilyen különbséget nem teszünk.

Amennyiben a rendezvényeinken való részvétellel, illetve a díj befizetésével kapcsolatban bármilyen kérdés van, e-mailen (kutdiak@kutdiak.hu) vagy telefonon a 06 30/219 9951-es telefonszámon az Alapítvány munkatársaihoz lehet fordulni.

A verseny menete

Minden magyarországi diák a kutatási szakterületének megfelelő tematikus konferencián vesz részt, amelyről a Mozgalom vezetősége dönt a jelentkezések után 10 napon belül. A határon túli indulók a megfelelő határon túli regionális konferenciákon indulnak. A határon túli diákok jelentkezésének elfogadásáról a helyi szervezők döntenek a Kutatató Diákok Országos Szövetségével egyeztetve; döntésükről a jelentkezések után 10 napon belül értesítést kapnak a jelentkezők.

Mindezen rendelkezésektől eltérni csak a Kutatató Diákok Országos Szövetségéhez írt külön kérvénnyel, az elnökség engedélyével lehet.

A versenyzők a saját kutatásukat a konferencia helyszínén személyesen, egy előadás keretében mutathatják be.  Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A tematikus és határon túli konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a TUDOK Országos Döntőre. Szekcióváltoztatást az értesítőben megadott határidőig a Kutató Diákok Országos Szövetségénél írásban kérvényezheti a résztvevő. A szekcióváltási kérelemről a Kutató Diákok Országos Szövetségének elnöksége dönt, a döntésről a versenyző írásbeli értesítést kap. Határidő lejárta után szekcióváltásra nincs lehetőség.

Az absztrakt formai követelményei

A jelentkezés során az előadás összefoglaló absztraktját, vagy egy kutatási tervet is fel kell tölteni, amely a szekcióbeosztást és a zsűri felkészülését segíti, az előadás értékelésébe nem számít bele. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyét, valamint az előadás címét.

Tematikus konferenciák esetében – amennyiben jelentkezéskor a téma kezdetlegessége miatt absztrakt benyújtására nincs lehetőség –kutatási tervet kell benyújtani. Ilyen esetben a végleges absztrakt feltöltésének határideje 2016. január 15. Az absztrakt címe meg kell egyezzen a kutatási terv címével.

 

Az előadás formai követelményei

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ. A regionális fordulóban a határon túli konferenciák szervezői kérhetik a dolgozatok írásban történő benyújtását, de a tematikus valamint országos TUDOK-nak nincs írásbeli része, illetve a zsűri csak az előadás alapján értékeli a résztvevőket.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai

Az előadásokat mind a selejtező, mind az országos konferencián szakértő zsűri értékeli. A tematikus és regionális selejtező konferenciákon az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik. A selejtező konferenciákról továbbjutó diákok számáról a Kutató Diákok Országos Szövetsége dönt a konferencia előtt 2 héttel a résztvevők számának pontos ismeretében. A továbbjutott versenyző az országos konferencián csak a selejtező konferencián elhangzott témával szerepelhet. Az előadásban elhangzottak bővíthetőek az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel.

Az országos TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el:

 • A kutatás eredetisége                                                         5 pont
 • A kutatási munka minősége                                              5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret                          5 pont
 • A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai              5 pont
 • Helytállás a vitában                                                             5 pont
 • Előadásmód                                                                          5 pont
 • Prezentáció formai követelményei                                   5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság            5 pont
A verseny díjazása

 

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői az országos konferenciára (TUDOK 2016) való továbbjutáson túl a válogató konferencia szervezői által biztosított egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK Döntőn a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Nagydíj (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
 • Első díj (a szekció legjobb előadása)
 • Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A Nagydíjas és Első díjas előadások szerzői 30, illetve 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.

A TUDOK Döntőn a díjazottak meghívást kapnak az ingyenes nyári, Balaton melletti, Káptalanfüredi Diákkonferenciára.

A díjazottakat különböző publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

A konferenciasorozatról bővebb információ a www.kutdiak.hu oldalon található.