KutDiák Tudományos Esszépályázat


XXII. KutDiák Tudományos Esszépályázat – FELHÍVÁS

 

Saját projekted van és ki szeretnéd próbálni magad? Szeretsz írásban fogalmazni? Ez a Te versenyed!

Az Esszépályázat célja lehetőséget adni arra, hogy a tudományos eredményeidet írásos formában is bemutasd, és ezáltal megismerkedj a publikálás alapjaival.

Általános szabályok:

Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2023-ban szerezte, vagy 2023 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Egy szerző maximum egy esszével nevezhet, és egy esszének maximum két szerzője lehet.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2024. június 1.

Az eredményhirdetés helyszíne: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest

Az esszé beküldésének határideje: 2024. május 10.

Az esszéket 2024. április 25-től lehet feltölteni a http://online.kutdiak.hu oldalon keresztül!

Ha bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Győri Tessza elnökhöz a gyori.tessza@kutdiak.hu  e-mail címen.

Jelentkezési feltételek:

 • A jelentkezési lapon meg kell adni a pályamunka minimum 1200, maximum 2500 karakter terjedelmű kivonatát
 • A jelentkezési laphoz csatolni kell a pályamunka dolgozatát pdf formátumban
 • Egy diák maximum 1 pályázatot adhat be
 • Egy pályázatnak maximum 2 szerzője lehet
 • Mindegyik szerzőnek regisztrálva kell lennie a KutDiák Online rendszerébe
 • Többszerzős pályázat esetén a jelentkezési lapot csak az egyik szerzőnek kell kitöltenie, a jelentkezés elmentése után van lehetősége megadni a másik szerzőt
 • Többszerzős pályázat esetén a társszerzőknek meg kell erősíteniük a részvételüket a pályázatban a jelentkezési határidő előtt (erről emailben kapnak tájékoztatást)
 • A jelentkezést véglegesíteni kell a jelentkezési határidő előtt, a nem véglegesített jelentkezések érvénytelenek és nem vesznek részt a versenyben

Formai követelmények:

A szöveges dolgozat terjedelme mellékletek nélkül maximálisan 20, de minimum 5 gépelt oldal lehet, ezen felül a dolgozat után a mellékletek 10 oldalt tehetnek ki (mellékletnek számít minden kép, diagram, ábra és az irodalomjegyzék). Fontos, hogy a mellékletek legyenek sorszámmal, címmel és szöveggel ellátva. A dolgozathoz címoldalt és tartalomjegyzéket kell készíteni. A címoldal kivételével a dolgozaton jelölni kell az oldalszámot. A dolgozat tartalmazzon rövid összefoglalást (absztraktot), minimum 1200, maximum 2500 karakterben, mely az alábbiakat tartalmazza: bevezetés, célkitűzés, anyag és módszer, eredmények, következtetés.

A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is. Wikipediát és hasonló internetes enciklopédiákat nem fogadunk el felhasznált irodalomként.

Minden irodalmat a következő formában kell megadni:

Szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám.

A dolgozaton nem szerepelhet semmilyen személyes adat, illetve fénykép a pályázóról, viszont az internetes jelentkezési felületen választott jeligének a pályamunkán is szerepelnie kell. Az iskola, a kutatólabor vagy a mentor neve is személyes adatnak számít. Ezeket az adatokat a regisztrációs oldalon kell közölnöd, ezt megtalálod a www.kutdiak.hu weboldalon.

A tagdíj befizetése:

Az esszépályázaton kizárólag KutDiák tagok indulhatnak, szerzőpáros esetén mindkét tagnak KutDiák tagnak kell lenni!

A tagság feltétele az online rendszerben való regisztráció és azt követően 10 munkanapon belül az adott naptári évre vonatkozó 5000 Ft tagsági díj befizetése, átutalása bankszámlánkra.

A tagdíj átutalásának, befizetésének igazolását email-ben el kell küldeni a kutdiak@kutdiak.hu címre (A befizetést/ átutalást igazoló bizonylatnak 10 napon belülinek kell lennie).

 A tagdíj összege 2024-es naptári évre vonatkozóan 5000 forint.

A tagság feltételeiről ITT találsz bővebb információkat.

A pályázás menete:

Jelentkezni az interneten keresztül, az online.kutdiak.hu címen lehet, regisztráció után. A dolgozatot kizárólag elektronikusan, a honlapon megjelölt helyen PDF formátumban kell feltölteni 2024. május 10. éjfélig.

Ezután a dolgozatokat témák szerinti szekciókra osztva küldjük ki szekcióként a min. két fős szakértő zsűrinek.

Idén is felállítunk egy független bizottságot, amely feladata a formai, illetve a tudományos követelmények ellenőrzése. Ezért tüzetesen figyelj a követelményekre, mivel amelyik pályázat nem felel meg a felül leírtaknak, valamint témáját és tartalmát tekintve színvonalon aluli, azt nem küldjük tovább a zsűrinek!

Milyen pályamunkát várunk tőled?

Legfontosabb a széleskörű adatgyűjtés és a tudományos igényű kidolgozás. A téma így lehet saját kutatás, vagy leírhatod, hogy egy témával kapcsolatban hogyan építenél fel egy kutatást, milyen kérdésekre keresnéd a választ és milyen eredményekre lehetne számítani. Írhatsz egy témáról minél több szerző művei alapján, de akár irodalmi műve(ke)t is elemezhetsz. A témaválasztás teljesen rád van bízva. A lényeg, hogy törekedj a minőségi munkára!

 • A pályamunkák elkészítéséhez a KutDiák az ország legjobb tudósait összefogó mentorhálózata segítséget nyújt. Érdeklődj a kutdiak.hu honlapon!
 • Fokozottan ügyelj a források körültekintő megválasztására és az irodalmi hivatkozások pontos jelölésére!

Ami nem illik a KutDiák esszépályázat célkitűzéseihez:

 • Internetről letöltött, összeollózott szöveg
 • Kevés forráson alapuló, semmilyen új megállapítást, következtetést nem tartalmazó munka
 • Túl nagy témakört feldolgozó, felszínes, inkább egy iskolai „házi dolgozathoz” hasonlító munka

A dolgozatok értékelése:

A zsűrik a következő szempontrendszer alapján pontoznak:

 • Dolgozat témaválasztása

Mennyire eredeti a dolgozat tárgya? Mennyire lényeges, érdekes, aktuális kérdéseket érint a szerző? (Max: 10 pont)

 • A dolgozat témájának kidolgozottsága

Mennyire alaposan sikerült a szerzőnek körbejárnia a témát? Mennyi munka fekszik dolgozatban? Tartalmaz-e a dolgozat eredeti gondolatot, vagy összefoglaló munka, amely csak a korábban írottakat ismétli meg? (Max: 20 pont)

 • Források és szakirodalom használata

Megfelelően hivatkozott a szerző az irodalmi forrásokra? Megfelelő számú forrást használt?

És/vagy: A kísérleti módszerek használata

Korrekt kísérleti módszereket használt-e a szerző? Elegendő kísérletet végzett el? A kísérletek kellőképpen bizonyítják-e a következtetést? (Max: 25 pont)

 • A dolgozat szerkezete, felépítettsége

Logikusan épül-e fel a dolgozat? Van-e a műnek önálló gondolati íve? (Max: 15 pont)

 • A dolgozat ábraanyagának tudományos értéke, az ábrák színvonala

Mennyi eredeti ábrát használt? Mennyire támasztják ezek alá a dolgozat mondanivalóját? (Max: 15 pont)

 • A dolgozat megírásának formai szempontjai

A dolgozat nyelvhelyessége, helyesírása és külalakja (Max: 15 pont)

 • Levonható pontok

Tartalmaz-e a dolgozat elemi szakmai tévedéseket? (Max: 40 pont)

Díjazás:

A versenyen a résztvevők max. 25%-át díjazzuk. Minden szekció díjazottjai meghívást kapnak az egyhetes balatoni Országos Diákkonferenciára (A részvételi díjat a Kutató Diákok Mozgalma fedezi).

Várjuk pályázatod!