(Pályázati azonosító: NTP-TMV-M-20-B-0016)


A Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciájának lebonyolítását Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetségprogram támogatja. (Pályázati azonosító: NTP-TMV-M-20-B-0016)

Támogatási összeg: 5 millió forint

A program befejezésének dátuma: 2022. június 30.

A program tartalmának bemutatása:

A Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciája (TUDOK 2022) konferenciasorozat célja, hogy felkeltse az érdeklődést a motivált és tehetséges diákokban a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt. A program a kutatási eredmények bemutatása mellett igazi közösségi élménnyel is jár, segíti a résztvevők tudományos és személyes előmenetelét, szociális és interperszonális kompetenciájuk fejlődését, kiváló alkalom a tapasztalatcserére, közösség- és értékteremtésre. Segíti a diákok és a felkészítő tanárok, mentorok közti kapcsolatépítést, tehetséggondozást.

A tanórán kívüli felkészülés során egyes tudományterületek NAT-ban és az érettségi vizsgán meghatározott követelményrendszerének kutatásspecifikus elmélyítése zajlik, mely során résztémakörök egyetemi és kutatói szintű feldolgozása történik.

A Tudományos Diákkörök XXII. Kárpát-medencei Konferenciasorozata során az első írásbeli fordulót követően tudománytörténeti besorolás szerint 2022. februárjában előválogató konferenciákat szervezünk és az onnan továbbjutó diákoknak tervezetten március végén egy Kárpát-medencei döntőt rendezünk.

Konferenciasorozatunkra a diákok saját kutatási projektükkel, eredményeik és tapasztalataik bemutatásával jelentkeznek. A jelentkezés során a munka rövid absztraktját (max. 2000 karakter) kell feltölteniük online felületükre (első, forduló). Ezeknek az absztraktoknak az értékelése után kerülnek a kutatások szekciókba.

A válogató és a döntő konferencia folyamán 10 percben szóban kell prezentálni a munkát. A magasan kvalifikált zsűri a helyszínen elhangzottakat pontozza, majd vitát kezdeményez és felteszi kérdéseit.

A döntőn (az elvégzett kutatási terv tömbben) a zsűri nagydíjat, első díjat, -létszámtól függően- második díjat, esetenként különdíjat oszthat ki, szekciókként. A győztesek oklevelet kapnak, a tárgyi jutalmak mellé. A Nagydíjasok (30), az Első díjasok (20) felvételi pluszpontot kapnak. Esetenként publikációs lehetőségek várják őket, lehetőséget kapnak, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a megrendezésre kerülő OTDK-n, és meghívást kapnak a többnapos ingyenes Országos Diákkonferenciára is.