TUDOK 2016/2017 Felhívás


A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány a 2016/17-es tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XVII. Konferenciasorozatát (TUDOK 2016/2017).

Általános tudnivalók

A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb, nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2016-ban szerezte, vagy 2016 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

A TUDOK 2016/2017 konferencián való induláshoz egy válogató konferencián kell előzetesen részt venni. A válogatók Magyarországon, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban kerülnek megrendezésre. A határon túli válogatók egy helyszínen, a magyarországi válogatók három, tematikus alapon szerveződő előválogató konferencia keretében kerülnek megrendezésre.

A Kárpát-medencei döntőn a magyarországi tematikus, vagy a határon túli regionális konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni.

A konferenciák tervezett időpontjai és helyszínei:

Felvidéki Regionális Konferencia:

Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely (2016. november 25.)

 

Vajdasági Regionális Konferencia:

Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Zenta (2016. december 3.)

 

Erdélyi Regionális Konferencia:

Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, (2016. december 2-4.)

 

Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia:

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc (2017. február 3-4.)

 

Műszaki- és Reáltudományi Tematikus Konferencia:

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma, Nyíregyháza (2017. február 10-11.)

 

Humán-és Társadalomtudományi Tematikus Konferencia:

Kaposvári Klebersberg Középiskolai Kollégium (2017. február 17-18.)

 

Tudományos Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciája:

 1. március 31-április 1. Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, Székesfehérvár

 

 

Jelentkezés

A 2016/2017-es TUDOK-ra csak a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni. A jelentkezéshez előzetes regisztráció szükséges az Online rendszerünkben, amihez a honlap jobb felső sarkában a „bejelentkezés” gombra kell kattintani.

Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt.

Jelentkezési határidő: 2016. október 31. éjfél

Meghosszabított nevezési határidő a regionális konferenciákra: november 10. (éjfél)

Pótnevezés a tematikus (magyarországi) konferenciákra: december 10.(éjfél)

A konferencián csak KutDiák tagok vehetnek részt!

 

A tagság feltételéről tájékozódj a www.kutdiak.hu oldalon! 

 

 

A verseny menete

Minden magyarországi diák a kutatási szakterületének megfelelő tematikus konferencián vesz részt, amelyről a Mozgalom vezetősége dönt a jelentkezések után 10 napon belül. A határon túli indulók a megfelelő határon túli regionális konferenciákon indulnak. A határon túli diákok jelentkezésének elfogadásáról a helyi szervezők döntenek a Kutató Diákok Országos Szövetségével egyeztetve; döntésükről a jelentkezések után 10 napon belül értesítést kapnak a jelentkezők.

Mindezen rendelkezésektől eltérni csak a Kutatató Diákok Országos Szövetségéhez írt külön kérvénnyel, az elnökség engedélyével lehet.

A versenyzők a saját kutatásukat a konferencia helyszínén személyesen, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A tematikus és határon túli konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre.

Az absztrakt formai követelményei

A jelentkezés során az előadás összefoglaló absztraktját, vagy (tematikus konferenciára való jelentkezés esetében) egy kutatási tervet is fel kell tölteni, amely a szekcióbeosztást és a zsűri felkészülését segíti, az előadás értékelésébe nem számít bele. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A kutatási terv terjedelme: min. 500 karakter. A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyét, valamint az előadás címét.

Tematikus konferenciák esetében – amennyiben jelentkezéskor a téma kezdetlegessége miatt absztrakt benyújtására nincs lehetőség – kutatási tervet kell benyújtani. Ilyen esetben a végleges absztrakt feltöltésének határideje 2017. január 15.

Abban az esetben, ha a kutatási terv címe eltér az absztrakt címétől, kérelmet kell benyújtani email-ben a kutdiak@kutdiak.hu címen, melyet a  Kutató Diákok Országos Szövetsége 3 napon belül elbírál.

 

Az előadás formai követelményei

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai

Az előadásokat mind az előválogató, mind a Kárpát-medencei döntő konferencián szakértő zsűri értékeli. A tematikus és regionális előválogató konferenciákon az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik. Az előválogató konferenciákról továbbjutó diákok számáról a Kutató Diákok Országos Szövetsége dönt a konferencia előtt 2 héttel a résztvevők számának pontos ismeretében. A továbbjutott versenyző a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhet. Az előadásban elhangzottak bővíthetőek az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel.

A TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el (az erdélyi előválogató pontozása az alábbival megegyező tartalmú és arányú, de maximálisan 100 pont szerezhető):

 • A kutatás eredetisége 5 pont
 • A kutatási munka minősége                                                5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret 5 pont
 • A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai 5 pont
 • Helytállás a vitában             5 pont
 • Előadásmód                                                                                   5 pont
 • Prezentáció formai követelményei 5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság 5 pont
A verseny díjazása

 

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára (TUDOK 2016/2017) való továbbjutáson túl a válogató konferencia szervezői által biztosított egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK Kárpát-medencei Döntőn a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Nagydíj (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
 • Első díj (a szekció legjobb előadása)
 • Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A Nagydíjas és Első díjas előadások szerzői 30, illetve 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.

A TUDOK Kárpát-medencei Döntő díjazottjai meghívást kapnak az ingyenes, nyári, Balaton melletti, Káptalanfüredi Diákkonferenciára.

A díjazottakat különböző publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).