PÓTNEVEZÉS A TUDOK TEMATIKUS KONFERENCIÁKRA


 

A Kutató Diákok Mozgalma a 2019/20-as tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2020), melynek célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt.

Általános tudnivalók

A konferencián saját, kizárólag tudományos kutatásról szóló munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2019-ben szerezte, vagy 2019 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

A TUDOK 2020 konferencián való indulás feltétele egy online nevezési lap kitöltése a www. kutdiak.hu oldalon keresztül.

Az első forduló (írásbeli forduló), mely során egy összefoglaló absztraktot kell feltölteni az online rendszerbe, csatolva mellé az iskola, felkészítő tanár delegálásáról szóló nyilatkozatot. Ezt követően a második (területi, tematikus) fordulók, a szóbeli válogatók Magyarországon tematikus alapon, a határon túli fordulók regionális alapon Erdélyben, Felvidéken és Vajdaságban kerülnek megrendezésre.

A Kárpát-medencei Döntőn a magyarországi tematikus vagy a határon túli regionális konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni.

A konferenciák tervezett időpontjai és helyszínei

 • Erdélyi Regionális Konferencia (Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, 2019. december 6-8.)
 • Felvidéki Regionális Konferencia (Vámbéry Ármin Alapiskola, Dunaszerdahely, 2019. november 29.)
 • Vajdasági Regionális Konferencia (Vegyészeti-Technológiai Iskola, Szabadka, 2019. december 7.)
 • Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia (Vetési Albert Gimnázium, Veszprém, 2020. február 14-15.)
 • Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferencia (Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó, 2020. február 21-22.)
 • Műszaki- és reáltudományi Tematikus Konferencia (Vetési Albert Gimnázium, Veszprém, 2020. február 14-15.)

 A Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciája Döntőjének helyszíne, időpontja: Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen (2020. március 27-28.)

Jelentkezés

A 2019/20-as TUDOK-ra csak a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni!

A honlap jobb felső sarkában a „bejelentkezés” gombra kell kattintani.

Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt 2019. szeptember 15-től!

Pótnevezési határidő a tematikus konferenciák esetében: 2019. november 20. (éjfél)

Programjainkon csak KutDiák tagok vehetnek részt.  A tagság feltételéről honlapunk ad tájékoztatást! (http://www.kutdiak.hu/hu/)

A verseny menete

A verseny első fordulója, egy írásbeli forduló, a nevezési lap kitöltésével egy időben, egy 1200-2000 karakter hosszúságú absztrakt feltöltése az online rendszeren keresztül, csatolva hozzá az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásáról szóló nyilatkozatot. (Ez a nyilatkozat 2019. szeptember 15-től lesz elérhető és letölthető a www.kutdiak.hu oldalon keresztül)

Az első forduló során beküldött absztraktokat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. A tematikus konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A határon túli indulók a megfelelő határon túli regionális konferenciákon indulnak.

A második forduló során a versenyzők a saját kutatásukat a konferencia helyszínén személyesen, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A tematikus és határon túli konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre, mely minden esetben magyarországi helyszínen kerül megrendezésre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban. A döntő szekcióinak száma a jelentkezők számától függően: 15-20.

Az absztrakt (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás összefoglaló absztraktját fel kell tölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A szakértő bizottság az absztrakt szakmai szempontok alapján történő elfogadását követően, szekciókba sorolja a pályamunkákat. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyét, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

Az absztraktnak tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a felhasznált anyag és módszertani eszközöket, valamint az elért eredményeket, következtetéseket.

A tematikus konferenciákra jelentkezőknél, az első forduló esetében – amennyiben jelentkezéskor a téma kezdetlegessége miatt absztrakt benyújtására nincs lehetőség – kutatási tervet kell benyújtani a nevezőnek. A kutatási terv csak a nevezési szándékot jelöli, de nem minősül jelentkezésnek. Terjedelme: min. 500 karakter. Ilyen esetben a végleges absztrakt feltöltésének határideje 2020. január 15.

Abban az esetben, ha a kutatási terv címe eltér az absztrakt címétől, kérelmet kell benyújtani email-ben a kutdiak@kutdiak.hu címen, melyet a  Kutató Diákok Mozgalma 3 napon belül elbírál.

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai

Az előadásokat mind az előválogató, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. A tematikus és regionális előválogató konferenciákon az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyző a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhet. Az előadásban elhangzottak bővíthetőek az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel.

A TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el:

 • A kutatás eredetisége 5 pont
 • A kutatási munka minősége 5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret 5 pont
 • A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai 5 pont
 • Helytállás a vitában             5 pont
 • Előadásmód 5 pont
 • Prezentáció formai követelményei 5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság 5 pont
A verseny díjazása

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára (TUDOK 2020) való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK Kárpát-medencei Döntőn a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Nagydíj (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
 • Első díj (a szekció legjobb előadása)
 • Második díj, illetve Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A Nagydíjas és Első díjas előadások szerzői 30, illetve 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.

A TUDOK Kárpát-medencei Döntő díjazottjai meghívást kapnak az ingyenes, nyári, Balaton melletti, Káptalanfüredi Diákkonferenciára.

A díjazottakat különböző publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

További információk

A Tudományos Diákkörök XX. Kárpát-medencei Konferenciájának szervezője a Kutató Diákokért Alapítvány.

Elérhetőség: kutdiak@kutdiak.hu, +36-30-2199951