Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciája- Felhívás


A Kutató Diákok Mozgalma a 2020/21-es tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2021), melynek célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt.

Általános tudnivalók

A konferencián kétféle módon lehet indulni:

a., A korábbi évekhez hasonlóan saját, önálló tudományos kutatásról szóló munkával, mely az elért eredményeket tartalmazza (Elvégzett kutatási tömb)

b., Az idei évben, tekintettel az elmúlt év körülményeire, lehetőség nyílik olyan tudományos kutatásról szóló munkával is indulni, amely a hipotézisre épít, kidolgozott módszertannal rendelkezik, de még nem rendelkezik eredményekkel (Kutatási terv tömb)

A TUDOK 2021 konferencián való indulás feltétele egy online nevezési lap kitöltése a www. kutdiak.hu oldalon keresztül. A nevezési lapon meg kell jelölni, hogy az Elvégzett kutatási tömbben vagy a Kutatási terv tömbben szeretne indulni a nevező. Egy munkával csak egy tömbben lehet indulni.

 

A TUDOK 2021 három fordulóból áll:

1., Írásbeli forduló (absztrakt/kutatási terv beküldése) az online nevezéssel egy időben. A nevezés során a nevező által javasolt tudományterület szerinti konferenciára kell beadni a nevezési lapot.

Nevezési határidő: 2021. január 8. éjfél

  2., Szóbeli előválogató forduló
A szóbeli előválogatók az online térben kerülnek megrendezésre 2021 februárjában tematikus alapon, élet- és környezettudományi, műszaki- és reáltudományi, humán- és társadalomtudományi területekre való besorolás szerint.

A határon túli diákok jelentkezésével kapcsolatos információk lentebb olvashatók.

3., TUDOK 2021 Kárpát-medencei döntő

A Kárpát-medencei döntő minden esetben magyarországi helyszínen, vagy ha a járványügyi helyzet úgy kívánja az online térben kerül megrendezésre.

A Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciája döntőjének tervezett helyszíne: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs (Tervezett időpont: 2021. március vége, április eleje)

A határon túli diákok jelentkezése:

A felvidéki és a vajdasági diákok a szakterületüknek megfelelő online tematikus konferencián vesznek részt.

Az erdélyi diákok az Erdélyi Regionális Konferenciára jelentkeznek. Abban az esetben, ha az Erdélyi Regionális Konferenciára jelentkezők száma meghaladja a 30-at külön válogató konferenciát szervezünk nekik az online térben 2021 februárjában, amennyiben nem haladja meg a 30-at, abban az esetben a szakterületüknek megfelelő online tematikus konferenciára soroljuk be őket.

A TUDOK 2021 Kárpát-medencei Döntőjén az Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia, a Műszaki- és reáltudományi Tematikus Konferencia és a Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferencia zsűrijének döntése alapján lehet indulni. Amennyiben az Erdélyi Regionális Konferencia megrendezésre kerül (a nevezések száma meghaladja a 30-at) akkor a döntőn e konferencia továbbjutói is részt vesznek.

Jelentkezés

A 2020/21-es TUDOK-ra csak a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni!

A honlap jobb felső sarkában a „bejelentkezés” gombra kell kattintani.

Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt 2020. november 20-tól! A nevezés során a nevező által javasolt tudományterület szerinti konferenciára kell beadni a nevezési lapot.

Jelentkezési határidő: 2021. január 8. éjfél

Programjainkon, beleértve minden rendezvényünket csak KutDiák tagok vehetnek részt.  A tagság feltételéről honlapunk ad tájékoztatást! (http://www.kutdiak.hu/hu/)

 A verseny menete

A., Az Elvégzett kutatási tömbbe való jelentkezés esetén:

Általános információk:

A TUDOK 2021 Elvégzett kutatási tömbjébe való jelentkezés esetén a korábbi évekhez hasonlóan saját, kizárólag tudományos munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2020-ban szerezte, vagy 2020 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

 Az első forduló (írásbeli forduló) során a nevezési lap kitöltésével egy időben beküldött absztraktokat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. A tematikus konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A második forduló során a versenyzők a saját kutatásukat a konferencia időpontjában az online térben, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A válogató konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

Az absztrakt (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás összefoglaló absztraktját fel kell tölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A szakértő bizottság az absztrakt szakmai szempontok alapján történő elfogadását követően, szekciókba sorolja a pályamunkákat. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyét, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

Az absztraktnak tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a felhasznált anyag és módszertani eszközöket, valamint az elért eredményeket, következtetéseket.

Az absztrakt feltöltésének határideje: 2021. január 8. (éjfél)

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai az Elvégzett kutatási tömbben:

Az előadásokat mind az előválogató, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. Az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyzők a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhetnek. Az előadásban elhangzottak bővíthetőek az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel.

A TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el:

 • A kutatás eredetisége                                            5 pont
 • A kutatási munka minősége                                 5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret             5 pont
 • A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai 5 pont
 • Helytállás a vitában                                                 5 pont
 • Előadásmód                                                              5 pont
 • Prezentáció formai követelményei                        5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság 5 pont

Az Elvégzett kutatási tömbbe nevezők díjazása

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK 2021 Kárpát-medencei Döntőjén az Elvégzett kutatási tömbben a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Nagydíj (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
 • Első díj (a szekció legjobb előadása)
 • Második díj, illetve Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A TUDOK 2021 Kárpát-medencei Döntőjének Elvégzett kutatási tömbjében megrendezett szekciók helyezettjeinek jutalmazása:

 • A Nagydíjas előadások szerzői 30 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.
 • A Első díjas előadások szerzői 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.
 • A díjazottak meghívást kapnak a „Káptalanfüredi Országos Diákkonferenciára”. Amely tervezetten a Balaton mellett Káptalanfüreden kerül megrendezésre 2021 nyarán egy hét időtartamban. Amennyiben a járványügyi helyzet nem engedi, úgy a Diákkonferencia az online térben kerül megrendezésre („KáptalanOnline”).
 • A díjazottakat különböző publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

B., A Kutatási terv tömbbe való jelentkezés esetén:

Általános információk

A TUDOK 2021 Kutatási terv tömbjébe való jelentkezés esetén kizárólag tudományos munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül, mely elért eredményeket nem kötelező, hogy tartalmazzon, de kidolgozott módszertannal kell rendelkeznie. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2020-ban szerezte, vagy 2020 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

 Amennyiben a Kutatási terv tömbbe beérkezett nevezések száma alapján tudományterületi besorolás szerinti szekciók szervezhetők, abban az esetben a szakterületeknek megfelelő tematikus konferencián tarjuk meg a Kutatási terv tömb előválogató fordulóit. Amennyiben a nevezések száma nem éri el az önálló szervezéshez szükséges számot, úgy a Kutatási terv tömbbe érkezett nevezések bemutatására egy különálló alkalmat (előválogatót) szervezünk 2021. februárjában. A döntőn a Kutatási terv tömb előválogatóiról (előválogatójáról) továbbjutott nevezések mérik össze magukat.

Az első forduló (írásbeli forduló) során a nevezési lap kitöltésével egy időben beküldött kutatási terv összefoglalókat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. A tematikus konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A második forduló során a versenyzők a saját Kutatási tervüket a konferencia időpontjában az online térben, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A válogató konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A kutatási terv (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás kutatási tervét fel kell tölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A kutatási terv terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyét, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a hipotézist, a felhasznált vagy felhasználni tervezett anyag és módszertant, valamint a várható következtetéseket és/vagy felhasználási lehetőségeket.

A kutatási terv feltöltésének határideje: 2021. január 8. (éjfél)

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

A Kutatási terv tömbben az elkészült munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

Az előadás értékelésének a szempontjai

Az előadásokat mind az előválogató, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. A tematikus és regionális előválogató konferenciákon az előadások értékelése a tervezett tudományos munka kidolgozottsága és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyzők a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhetnek.

A TUDOK döntőn a Kutatási terv tömbben összesen 40 pont érhető el:

 • A kutatási ötlet eredetisége és realitása                                     5 pont
 • A kutatási terv minősége és kidolgozottsága                             5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret                                       5 pont
 • A kutatási terv felépítettsége és logikai kapcsolatai                  5 pont
 • Helytállás a vitában                                                                          5 pont
 • Előadásmód                                                                                       5 pont
 • Prezentáció formai követelményei                                                 5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság                          5 pont

A Kutatási terv tömbbe nevezők díjazása

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára (TUDOK 2021) való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK 2021 Kárpát-medencei Döntőjén a Kutatási terv tömbben a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Első helyezett (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
 • Második helyezett (a szekció legjobb előadása)
 • Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A TUDOK 2021 Kárpát-medencei Döntőjének Kutatási terv tömbjében megrendezett szekciók helyezettjeinek jutalmazása:

 • A Kutatási terv tömb díjazottjai tárgyjutalomban részesülnek
 • A díjazottak meghívást kapnak a „Káptalanfüredi Országos Diákkonferenciára”.
  Amely tervezetten a Balaton mellett Káptalanfüreden kerül megrendezésre 2021 nyarán egy hét időtartamban. Amennyiben a járványügyi helyzet nem engedi, úgy a Diákkonferencia az online térben kerül megrendezésre („KáptalanOnline”).
 • A díjazottak közvetlen segítséget kapnak a KutDiáktól, többek közt az Alumnitól, megfelelő mentor, kutatási hely és egyéb szükséges támogatás megszerzéséhez, hogy a kutatási tervben bemutatott munka a lehető leghatékonyabb módon kerülhessen elvégzésre.

 További információk

A Tudományos Diákkörök XXI. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2021) szervezője a Kutató Diákokért Alapítvány.

Elérhetőség: kutdiak@kutdiak.hu, +36-30-219-9951