KutDiák kutatási ösztöndíjpályázat 2022


A Kutató Diákok Mozgalma kutatási ösztöndíjat ír ki két témában:

  • Az indukált pluripotens őssejtek lépték növelésének
    optimalizálása
  • Az online tanulás hatékonyságának vizsgálata az oktatás különböző szintjein

A Kutató Diákokért Alapítvány ösztöndíjszabályzatában foglaltaknak megfelelően a kutatási ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) célja a  kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése.

A pályázati kérelem benyújtási határideje: 2022. február 24. (csütörtök) éjfél.

A dokumentumok leadási határideje 2022. december 31.

Az elbírálás eredményéről hivatalos email útján küldünk értesítést, várhatóan 2022. február 28-án.

A kutatási ösztöndíj kiírója a Kutató Diákokért Alapítvány.

Az ösztöndíj időtartama: 1-12 hónap. Az ösztöndíj nem hosszabbítható meg, hosszabbítási igény esetén új pályázatot szükséges benyújtani.

Ösztöndíjban a kutató a Kuratórium döntése alapján korlátlan számban részesülhet.

Az ösztöndíj kutatási költségeket nem fedez.

Az ösztöndíj elnyerésére pályázhat az a magyar állampolgár, aki a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidő időpontjáig betöltötte 18. de nem töltötte be 60. életévét.

Nem nyújthat be pályázatot olyan személy, aki a Kutató Diákokért Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságának tagja, vagy az Alapítvány alkalmazásában áll.

Határainkon túli (külföldi) magyar kutató abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni.

A pályázat eredményének közzététele a www.kutdiak.hu oldalon történik.

Hogyan lehet jelentkezni a kutatási ösztöndíjra?

A pályázati kérelem fő részei a következők:
a) a pályázó személyének,
b) tudományos eredményeinek,
c) munkássága hatásának,
d) a tervezett kutatómunkának
tárgyilagos bemutatása.

A pályázati anyagot a kutdiak@kutdiak.hu címre kell megküldeni 2022. január 24. éjfélig.

Az ezt követően beérkezett jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni. Kérjük, hogy az email tárgyában minden esetben szerepeljen, hogy “Jelentkezés kutatási öszöndííjra”.

A szükséges adatkezelési nyilatkozat itt letölthető.

A pályázatról a Kuratórium dönt.

Kedvező elbírálású pályázat esetén a kutató az ösztöndíj időtartamának lejárta után írásos beszámolót küld az Alapítvány részére, melyben bemutatja az elért eredményeket.

A beszámoló formai követelményei:

A kutatási ösztöndíjhoz kapcsolodó dokumentációt, mely az elért kutatási eredményeket tartalmazza, elektronikus formában a kutdiak@kutdiak.hu email címre kérjük megküldeni 2022. december 31-ig (max. terjedelme 10 000 karakter, melyet ki  lehet egészíteni prezentációval, videos összeállítással, stb.).

Kapcsolattartó:

Kollár Andrea, koordinátor

kollar.andrea@kutdiak.hu

+36-30-219-9951