ESSZÉ pályázat felhívás


Dia1

FELHÍVÁS

a XIV. KutDiák Tudományos Esszépályázaton való részvételre

A verseny rövid leírása:

Saját projekted van, és ki akarod próbálni magad? Szeretsz írásban fogalmazni?  Ez a Te versenyed!

Az Esszépályázat célja lehetőséget adni arra, hogy a tudományos eredményeidet írásos formában is bemutasd, és ezáltal megismerkedj a publikálás alapjaival.

Általános szabályok:

Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni.

A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2015-ben szerezte, vagy 2015 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Egy szerző maximum egy esszével nevezhet, és egy esszének maximum két szerzője lehet.

 

 A tagdíj összege a 2015/2016-ös tanévben 5000 forint.

Fontos, hogy amennyiben egy diák ebben a tanévben több versenyen is indul, a díjat csak egy alkalommal kell kifizetnie, az első versenyre való nevezéskor. Amennyiben társszerzős munkáról van szó, mindkét nevezőnek ki kell fizetnie a tagdíjat.

A befizetéseket a jelentkezésed elfogadását visszaigazoló e-mail olvasásától számított 8 napon belül kell az alábbi számlaszámra befizetni, átutalni:

OTP Bank

Kutató Diákokért Alapítvány:11705008-20463306

Kérjük, a megjegyzés rovatban legyen feltüntetve az induló diák neve és az, hogy melyik versenyre nevez.

A határon túli diákoknak a tagdíj összegét napi, Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon átváltva, kerekített összegben, euróban vagy forintban, illetve a helyi hivatalos pénznemben is be lehet fizetni.

Azok a diákok, akik nem fizetik be a tagdíjat, az adott rendezvényen való részvételből kizárhatóak.

A befizető személye

Ha egy diáknak bármilyen oknál fogva nem áll módjában befizetnie a tagdíj és a szállás/étkezés hozzájárulás összegét, két lehetősége is van:

 • iskolájától kérheti a díj megtérítését
 • a Kutató Diákokért Alapítványhoz fordulhat a díj átvállalásának ügyében.

Amennyiben az iskola állja a hozzájárulás összegét, az intézmény címének és telefonszámának megadását kérjük. Ha az intézmény fizeti egy vagy több diák részvételi díját, fontos a diák(ok) nevének, neveinek feltüntetése a közlemény rovatban.

Formai követelmények:

A szöveges dolgozat terjedelme mellékletek nélkül maximálisan 20, de minimum 5 gépelt oldal lehet, ezen felül a dolgozat után a mellékletek 10 oldalt tehetnek ki (mellékletnek számít minden kép, diagram, ábra és az irodalomjegyzék). Fontos, hogy a mellékletek legyenek sorszámmal, címmel és szöveggel ellátva. A dolgozatnak címoldalt és tartalomjegyzéket kell készíteni. A címoldal kivételével a dolgozaton jelölni kell az oldalszámot. A dolgozat tartalmazzon rövid összefoglalást (absztraktot), mely maximum 1 oldalban leírja, hogy miért, hogyan történt a kutatás és összefoglalja az új eredményeket. Ez az internetes jelentkezési felületen is megjelenik.

A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is. Wikipediát és hasonló internetes enciklopédiákat nem fogadunk el felhasznált irodalomként. Minden irodalmat a következő formában kell megadni: szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám.

A dolgozaton nem szerepelhet semmilyen személyes adat illetve fénykép a pályázóról, viszont az internetes jelentkezési felületen választott jeligének a pályamunkán is szerepelnie kell. Az iskola, a kutatólabor vagy a mentor neve is személyes adatnak számít. Ezeket az adatokat a regisztrációs oldalon kell közölnöd, ezt megtalálod a www.kutdiak.hu weboldalon.

 

 

A pályázat menete:

Jelentkezni az interneten keresztül, az www.online.kutdiak.hu címen lehet, regisztráció után. A dolgozatot kizárólag elektronikusan, a honlapon megjelölt helyen PDF formátumban kell feltölteni.

Ezután a dolgozatokat témák szerinti szekciókra osztva küldjük ki szekcióként kétfős szakértő zsűrinek.

Idén is felállítunk egy független bizottságot, amely feladata a formai illetve a tudományos követelmények ellenőrzése. Ezért tüzetesen figyelj a követelményekre, mivel amelyik pályázat nem felel meg a felül leírtaknak, valamint témáját és tartalmát tekintve színvonalon aluli, azt nem küldjük tovább a zsűrinek!

A dolgozatok értékelése:

A zsűrik a következő szempontrendszer alapján pontoznak:

 • Dolgozat témaválasztása
  Mennyire eredeti a dolgozat tárgya? Mennyire lényeges, érdekes, aktuális kérdéseket érint a szerző? (Max: 10 pont)
 • A dolgozat témájának kidolgozottsága
  Mennyire alaposan sikerült a szerzőnek körbejárnia a témát? Mennyi munka fekszik dolgozatban? Tartalmaz-e a dolgozat eredeti gondolatot, vagy összefoglaló munka, amely csak a korábban írottakat ismétli meg? (Max: 20 pont)
 • Források és szakirodalom használata
  Megfelelően hivatkozott a szerző az irodalmi forrásokra? Megfelelő számú forrást használt?

És/vagy: A kísérleti módszerek használata
Korrekt kísérleti módszereket használt-e a szerző? Elegendő kísérletet végzett el? A kísérletek kellőképpen bizonyítják-e a következtetést? (Max: 25 pont)

 • A dolgozat szerkezete, felépítettsége
  Logikusan épül-e fel a dolgozat? Van-e a műnek önálló gondolati íve? (Max: 15 pont)
 • A dolgozat ábraanyagának tudományos értéke, az ábrák színvonala
  Mennyi eredeti ábrát használt? Mennyire támasztják ezek alá a dolgozat mondanivalóját? (Max15 pont)
 • A dolgozat megírásának formai szempontjai
  A dolgozat nyelvhelyessége, helyesírása és külalakja (Max: 15 pont)
 • Levonható pontok
  Tartalmaz-e a dolgozat elemi szakmai tévedéseket? (Max: 40 pont)

Milyen pályamunkát várunk tőled?

Legfontosabb a széleskörű adatgyűjtés és a tudományos igényű kidolgozás. A téma így lehet saját kutatás, vagy leírhatod, hogy egy témával kapcsolatban hogyan építenél fel egy kutatást, milyen kérdésekre keresnéd a választ és milyen eredményekre lehetne számítani. Írhatsz egy témáról minél több szerző művei alapján, de akár irodalmi műve(ke)t is elemezhetsz. A témaválasztás teljesen rád van bízva. A lényeg, hogy törekedj a minőségi munkára!

 • A pályamunkák elkészítéséhez a KutDiák az ország legjobb tudósait összefogó mentorhálózata segítséget nyújt. Érdeklődj a kutdiak.huhonlapon!
 • Fokozottan ügyeljetek a források körültekintő megválasztására és az irodalmi hivatkozások pontos jelölésére!

Ami nem illik a KutDiák esszépályázat célkitűzéseihez:

 • Internetről letöltött, összeollózott szöveg
 • Kevés forráson alapuló, semmilyen új megállapítást, következtetést nem tartalmazó munka
 • Túl nagy témakört feldolgozó, felszínes, inkább egy iskolai „házi dolgozathoz” hasonlító munka

Díjazás:

A versenyen első, illetve különdíj kerülhet kiosztásraSzekciónként maximum a résztvevők 25%-át díjazzuk. Minden szekció első helyezettje meghívást kap (a részvételi díjat a Kutató Diákok Országos Szövetsége fedezi) a 2016 nyarán a Balatonnál megrendezésre káptalanfüredi kutató diák táborba.

Várható eredményhirdetés: 2016. május 28., helyszíne: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.

Az esszéket 2016. március 16-tól lehet feltölteni az online.kutdiak.hu oldalon!

Esszé beküldésének határideje: 2016. április 4.

Az esszé beküldésének módosított határideje: április 15.

Várjuk pályázatod!

Ha bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Balázs Gergő alelnökhöz a fenti vagy a balazs.gergo@kutdiak.hu e-mail címen.

Jelentkezési feltételek

 • A jelentkezési lapon meg kell adni a pályamunka minimum 1200, maximum 2500 karakterterjedelmű kivonatát
 • A jelentkezési laphoz csatolni kell a pályamunka dolgozatát pdf formátumban
 • Egy diák maximum 1pályázatot adhat be
 • Egy pályázatnak maximum 2szerzője lehet
 • Mindegyik szerzőnek regisztrálva kell lennie a KutDiák Online rendszerébe
 • Többszerzős pályázat esetén a jelentkezési lapot csak az egyik szerzőnek kell kitöltenie, a jelentkezés elmentése után van lehetősége megadni a többi szerzőt
 • Többszerzős pályázat esetén a társszerzőknek meg kell erősíteniüka részvételüket a pályázatban a jelentkezési határidő előtt (erről emailben kapnak tájékoztatást)
 • jelentkezést véglegesíteni kell a jelentkezési határidő előtt, a nem véglegesített jelentkezések érvénytelenek és nem vesznek részt a versenyben