TUDOK – Pótnevezési határidő: 2022. december 15. (csütörtök, éjfél)


Pótnevezési határidő: 2022. december 15. (csütörtök, éjfél)

A Kutató Diákok Mozgalma a 2022/23-as tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2023), melynek célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A konferencián kétféle módon lehet indulni:

a., Saját, önálló tudományos kutatásról szóló munkával, mely az elért eredményeket tartalmazza (Elvégzett kutatási tömb)

b., Lehetőség nyílik olyan tudományos kutatásról szóló munkával is indulni, amely a hipotézisre épít, kidolgozott módszertannal rendelkezik, de még nem rendelkezik eredményekkel (Kutatási terv tömb)

A TUDOK 2023 konferencián való indulás feltétele egy online nevezési lap kitöltése a www. kutdiak.hu oldalon keresztül. A nevezési lapon meg kell jelölni, hogy az Elvégzett kutatási tömbben vagy a Kutatási terv tömbben szeretne indulni a nevező. Egy munkával csak egy tömbben lehet indulni.

 

A TUDOK 2023 három fordulóból áll:

1., Írásbeli forduló

(absztrakt/kutatási terv beküldése) az online nevezéssel egy időben. A nevezés során a nevező által javasolt regionális/tudományterület szerinti konferenciára kell beadni a nevezési lapot.

Pótnevezési határidő: 2022. december 15. (csütörtök, éjfél)

 

2., Szóbeli előválogató forduló
A szóbeli előválogatók 2023 januárjában és februárjában kerülnek megrendezésre regionális alapon (határon túli helyszíneken) és tematikus alapon (magyarországi helyszíneken), Élet- és környezettudományi, Műszaki- és reáltudományi, Humán- és társadalomtudományi területekre való besorolás szerint.

A regionális konferenciák tervezett helyszíne és időpontja:

 • Felvidéki Regionális Konferencia, Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Alapiskola, Tervezett időpont: 2023. január 27.
 • Vajdasági Regionális Konferencia, Zenta, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Tervezett időpont: 2023. január 21.
 • Erdélyi Regionális Konferencia (TUDEK), Szamosújvár, Kemény Zsigmond Elméleti Líceum, Tervezett időpont: 2023. március 3-4.

A határon túli diákok jelentkezésével kapcsolatos információk lentebb olvashatók.

A tematikus konferenciák tervezett helyszíne és időpontja:

 • Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia, Szeged, Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Tervezett időpont: 2023. február 3-4.
 • Műszaki- és reáltudományi Tematikus Konferencia, Tokaj, Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium, Tervezett időpont: 2023. február 17-18.
 • Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferencia, Szekszárd, Garay János Gimnázium, Tervezett időpont: 2023. február 24-25.

3., TUDOK 2023 Kárpát-medencei döntő

A Kárpát-medencei döntő minden esetben magyarországi helyszínen kerül megrendezésre.

A Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciájának döntőjének tervezett helyszíne: Premontrei Iskolaközpont, Gödöllő.

A döntő 2023. március 31-április 1-én kerül megrendezésre.

A VERSENY MENETE

Minden magyarországi diák a kutatási szakterületének megfelelő tematikus konferencián vesz részt, amelyről a Mozgalom vezetősége dönt a jelentkezési határidő lejáratát követő 10 munkanapon  belül. A határon túli indulók a megfelelő határon túli regionális konferenciákon indulnak. A határon túli diákok jelentkezésének elfogadásáról a helyi szervezők döntenek a Kutató Diákok Országos Szövetségével egyeztetve; döntésükről a jelentkezési határidő lejáratát követő 10 munkanapon belül értesítést kapnak a jelentkezők.

Mindezen rendelkezésektől eltérni csak a Kutató Diákok Országos Szövetségéhez írt külön kérvénnyel, az elnökség engedélyével lehet.

A versenyzők a saját kutatásukat a konferencia helyszínén személyesen, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A tematikus és határon túli konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre.

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjén az Élet- és környezettudományi Tematikus Konferencia, a Műszaki- és reáltudományi Tematikus Konferencia és a Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferencia, valamint a megrendezett Regionális Konferenciák zsűrijének döntése alapján lehet indulni.

A HATÁRON TÚLI DIÁKOK JELENTKEZÉSE:

A határon túli diákok a megfelelő regionális konferenciára jelentkeznek.

A határon túli konferenciák megszervezésének feltétele, hogy

 • A Vajdasági Regionális Konferenciára leadott nevezések száma meghaladja a 20-at
 • A Felvidéki Regionális Konferenciára leadott nevezések száma meghaladja a 20-at
 • Az Erdélyi Regionális Konferenciára (TUDEK) leadott nevezések száma meghaladja a 30-at

Abban az esetben, ha a nevezések száma nem éri el a minimális nevezési számot, a nevező diákokat a szakterületüknek megfelelő tematikus konferenciára soroljuk be.

Ha a hátáron túli konferenciákra való nevezések között a kutatási terv tömbbe leadott nevezések száma nem éri el az 5 nevezést, őket automatikusan a területüknek megfelelő tematikus konferenciára soroljuk.

JELENTKEZÉS

A 2022/23-as TUDOK-ra kizárólag a www.kutdiak.hu oldalon lehet jelentkezni!

A honlap jobb felső sarkában a „bejelentkezés” gombra kell kattintani. Bejelentkezés után lehet a versenyekre jelentkezni a versenyjelentkezés menüpont alatt 2022. október 15-től!

Pótnevezési határidő: 2022. december 15. (csütörtök, éjfél)

Programjainkon, beleértve minden rendezvényünket csak KutDiák tagok vehetnek részt. A tagság feltételéről honlapunk ad tájékoztatást! (http://www.kutdiak.hu/hu/)

 

A VERSENY MENETE

A., Az Elvégzett kutatási tömbbe való jelentkezés esetén:

Általános információk:

A TUDOK 2023 Elvégzett kutatási tömbjébe való jelentkezés esetén a korábbi évekhez hasonlóan saját, kizárólag tudományos munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2022-ben szerezte, vagy 2022 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Az első forduló (írásbeli forduló) során a nevezési lap kitöltésével egy időben beküldött absztraktokat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. Az előválogató konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A második forduló során a versenyzők a saját kutatásukat a konferencia időpontjában, egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A válogató konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

Az absztrakt (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás összefoglaló absztraktját kell feltölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A szakértő bizottság az absztrakt szakmai szempontok alapján történő elfogadását követően, szekciókba sorolja a pályamunkákat. Az absztrakt terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyeit, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

Az absztraktnak tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a felhasznált anyag és módszertani eszközöket, valamint az elért eredményeket, következtetéseket.

Amennyiben a téma kezdetlegessége miatt a nevezési határidő végéig absztrakt benyújtására nincs lehetőség, kutatási tervet kell benyújtani a nevezőnek. A kutatási terv csak a nevezési szándékot jelöli, de nem minősül jelentkezésnek. Terjedelme: min. 500 karakter. Ilyen esetben a végleges absztrakt feltöltésének módosított határideje: 2023. január 15. (vasárnap éjfél)

Abban az esetben, ha a kutatási terv címe eltér az absztrakt címétől, kérelmet kell benyújtani email-ben a kutdiak@kutdiak.hu címen, melyet a Kutató Diákok Mozgalma 3 napon belül elbírál.

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

Az önálló kutatási munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

 

Az előadás értékelésének a szempontjai az Elvégzett kutatási tömbben:

Az előadásokat mind az előválogatókon, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. Az előadások értékelése az elvégzett tudományos munka ténye és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyzők a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhetnek. Az előadásban elhangzottak bővíthetőek az időközben elkészített, új kutatási eredményekkel.

A TUDOK döntőn összesen 40 pont érhető el:

 • A kutatás eredetisége                                            5 pont
 • A kutatási munka minősége                                 5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret             5 pont
 • A kutatás felépítettsége és logikai kapcsolatai 5 pont
 • Helytállás a vitában                                                 5 pont
 • Előadásmód                                                              5 pont
 • Prezentáció formai követelményei                        5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság 5 pont

 

Az Elvégzett kutatási tömbbe nevezők díjazása

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjén az Elvégzett kutatási tömbben a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Nagydíj (a konferencia legjobb előadásai, szekciónkként maximum 1)
 • Első díj (a szekció legjobb előadása)
 • Második díj, illetve Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjének Elvégzett kutatási tömbjében megrendezett szekciók helyezettjeinek jutalmazása:

 • A Nagydíjas előadások szerzői 30 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.
 • Az Első díjas előadások szerzői 20 felvételi pluszpontot kapnak az adott szekcióhoz rendelt tantárgyból.
 • A díjazottak meghívást kapnak a hatnapos Országos Diákkonferenciára, amely tervezetten a Balaton mellett, Káptalanfüreden kerül megrendezésre 2023 nyarán.
 • A díjazottakat különböző publikációs lehetőségek várják, illetve lehetőségük van, hogy kijussanak a stockholmi Nobel-díj átadóra, valamint induljanak a kétévente a felsőoktatásban kutatást végző hallgatók számára megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK).

B., A Kutatási terv tömbbe való jelentkezés esetén:

Általános információk

A TUDOK 2023 Kutatási terv tömbjébe való jelentkezés esetén kizárólag tudományos munkával lehet elindulni, témamegkötés nélkül, mely elért eredményeket nem kötelező, hogy tartalmazzon, de kidolgozott módszertannal kell rendelkeznie. Művészeti vagy egyéb nem tudományos munkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A konferencián minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2022-ben szerezte, vagy 2022 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Amennyiben a Kutatási terv tömbbe beérkezett nevezések száma alapján tudományterületi besorolás szerinti szekciók szervezhetők, abban az esetben a szakterületeknek megfelelő tematikus konferencián tarjuk meg a Kutatási terv tömb előválogató fordulóit. Amennyiben a nevezések száma nem éri el egy-egy konferencián az önálló szekciószervezéshez szükséges számot, úgy a Kutatási terv tömbbe érkezett nevezések bemutatására egy különálló alkalmat szervezünk szintén 2023 februárjában.

Ha a határon túli konferenciákra való nevezések között a Kutatási terv tömbbe leadott nevezések száma nem éri el az 5 nevezést, őket automatikusan a területnek megfelelő tematikus konferenciára soroljuk.

A döntőn a Kutatási terv tömb előválogatóiról/előválogatójáról továbbjutott nevezések mérik össze magukat.

Az első forduló (írásbeli forduló) során a nevezési lap kitöltésével egy időben beküldött kutatási terv összefoglalókat szakértő zsűri bírálja el, és a jelentkezési határidő lejártát követő 10 napon belül értesítést küld arról, hogy a diák a kutatási szakterületének megfelelően melyik tematikus konferencián vehet részt. Az előválogató konferenciákon egy szekcióban (kategóriában) szekcióösszevonás nélkül max. 9 nevezés szerepelhet, ha összevonásra kerül sor, akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A második forduló során a versenyzők a saját kutatási tervüket a konferencia időpontjában egy előadás keretében mutathatják be. Egy előadásnak maximálisan két szerzője lehet.

A válogató konferenciáról továbbjutott előadások alapján a szervezők szekciókat állítanak össze a harmadik fordulóra, a TUDOK Kárpát-medencei Döntőre. A döntőn egy szekcióban (kategóriában) összevonás nélkül max. 9 nevezés vehet részt, ha összevonás szükséges akkor max. 13 nevezés indulhat egy szekcióban.

A kutatási terv (első forduló) formai követelményei

Az első forduló során az előadás kutatási tervét fel kell tölteni az online rendszerbe, ez alapján történik a kutatás értékelése. A kutatási terv terjedelme minimum 1200, maximum 2000 karakter lehet (szóközökkel). A jelentkezés során meg kell adni a szerző/szerzők nevét és iskoláját, a felkészítő tanár(ok) és mentor(ok) neveit és munkahelyeit, az előadás címét. Emellett csatolni kell az iskola, felkészítő tanár, mentor delegálásról szóló nyilatkozatot, mellyel a felkészítő tanár/mentor/iskola javaslatot tesz a pályamunka nevezésére.

A kutatási tervnek tartalmaznia kell egy bevezető részt, a célkitűzéseket, a hipotézist, a felhasznált vagy felhasználni tervezett anyag és módszertant, valamint a várható következtetéseket és/vagy felhasználási lehetőségeket.

A tematikus konferenciákra jelentkezőknél, amennyiben jelentkezéskor a téma kezdetlegessége miatt végleges kutatási terv benyújtására nincs lehetőség, egy kezdetleges kutatási tervet kell benyújtani a nevezőnek. Ez azonban csak a nevezési szándékot jelöli, de nem minősül jelentkezésnek. Terjedelme: min. 500 karakter. Ilyen esetben a végleges kutatási terv feltöltésének módosított határideje: 2023. január 15. (vasárnap éjfél)

Abban az esetben, ha a kutatási terv címében változás lenne, kérelmet kell benyújtani email-ben a kutdiak@kutdiak.hu címen, melyet a Kutató Diákok Mozgalma 3 napon belül elbírál.

 

Az előadás (előválogató és a döntő) formai követelményei

A Kutatási terv tömbben az elkészült munka bemutatására minden szerzőnek/szerzőpárosnak 10 perc áll rendelkezésre, melyet maximum 5 perc vita követ.

Az előadáshoz számítógépes prezentációt lehet készíteni, valamint szemléltető eszközök alkalmazásra is mód van. A zsűrinek bármit ajándékozni szigorúan tilos, kizárást von maga után!

 

Az előadás értékelésének a szempontjai

Az előadásokat mind az előválogató, mind a Kárpát-medencei Döntő konferencián szakértő, szakmai zsűri értékeli. A tematikus és regionális előválogató konferenciákon az előadások értékelése a tervezett tudományos munka kidolgozottsága és színvonala alapján történik. A továbbjutott versenyzők a döntő konferencián csak az előválogató konferencián elhangzott témával szerepelhetnek.

A TUDOK döntőn a Kutatási terv tömbben összesen 40 pont érhető el:

 • A kutatási ötlet eredetisége és realitása                                     5 pont
 • A kutatási terv minősége és kidolgozottsága                             5 pont
 • Szakmai kompetencia és háttérismeret                                       5 pont
 • A kutatási terv felépítettsége és logikai kapcsolatai                  5 pont
 • Helytállás a vitában                                                                          5 pont
 • Előadásmód                                                                                       5 pont
 • Prezentáció formai követelményei                                                 5 pont
 • Szakirodalom ismerete, szakmai tájékozottság                          5 pont

 

A Kutatási terv tömbbe nevezők díjazása

Az előválogató konferenciák legjobb előadásainak a szerzői a döntő konferenciára (TUDOK 2023) való továbbjutáson túl egyéb jutalmakban is részesülhetnek.

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjén a Kutatási terv tömbben a következő díjak kerülnek kiosztásra:

 • Első helyezett (a konferencia legjobb előadásai, szekciónként maximum 1)
 • Második helyezett (a szekció legjobb előadása)
 • Különdíj (az adott szekcióban lévő előadások maximum 25%-áig adhat a zsűri különdíjat, amelytől csak rendkívüli esetben van mód eltérésre)

A TUDOK 2023 Kárpát-medencei Döntőjének Kutatási terv tömbjében megrendezett szekciók helyezettjeinek jutalmazása:

 • A Kutatási terv tömb díjazottjai tárgyjutalomban részesülnek
 • A díjazottak meghívást kapnak a hatnapos Országos Diákkonferenciára, amely tervezetten a Balaton mellett Káptalanfüreden kerül megrendezésre 2023 nyarán.
 • A díjazottak közvetlen segítséget kapnak a KutDiáktól, többek közt az Alumnitól, megfelelő mentor, kutatási hely és egyéb szükséges támogatás megszerzéséhez, hogy a kutatási tervben bemutatott munka a lehető leghatékonyabb módon kerülhessen elvégzésre.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciájának (TUDOK 2023) szervezője a Kutató Diákokért Alapítvány.

Elérhetőség: kutdiak@kutdiak.hu, +36-30-219-9951