KutDiák ösztöndíj 2018 ősz


 

KutDiák ösztöndíj 2018 ősz

-konvergencia régióban élő, kiemelkedően tehetséges diákok részére-

 

A Kutató Diákokért Alapítvány pályázatot hirdet, melynek célja a kiemelkedően tehetséges diákok egyedi fejlesztésének ösztönzése, ösztöndíj támogatás formájában, tagjai körében.

Az ösztöndíj pályázat az EFOP-3.4.4-16-2017-00026 azonosítószámú, a Semmelweis Egyetem és a Kutató Diákokért Alapítvány országos orvos- és egészségtudományi tehetséggondozó programsorozata pályázat keretében kerül megvalósításra.

Az elnyert ösztöndíj vissza nem térítendő támogatás, melyet a fiatal további szakmai fejlődésére lehet fordítani.

A beadott pályázatokat a Kutató Diákokért Alapítvány kuratóriuma bírálja el.

 

Kik vehetnek részt a pályázaton?

– Azok a 12-22 éves, magyarországi köznevelési vagy felsőoktatási intézményben tanuló, (max. egyetem első évfolyamáig), magyar állampolgárságú tanulók/hallgatók, akik:

 • tagjai a Kutató Diákok Mozgalmának
 • konvergencia régió településein laknak[1]
  köznevelési intézményben tanulói vagy felsőoktatási intézmény első évfolyamán hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

 

 

Mire használható fel az ösztöndíj?

– utazási költségek (pl. tanulmányutak; versenyre, kutatóhelyre utazás költségei);

– utazás során felmerülő szállás, étkezés;

– könyvek, oktatási segédletek (pl. szakkönyv, folyóirat, irodaszer);

– tárgyi eszközök, anyagok (pl. számítástechnikai eszköz, kutató- fejlesztő munkához anyag, eszköz vásárlása);

– egyéb költségek (pl. nevezési díj, tagdíj; tanfolyam díja; magántanár díja);

Jelentkezéskor a költségeket összegszerűen tervezni kell. Az ösztöndíj felhasználása során a költségtípusok közötti összegek átcsoportosítására van lehetőség, a tervezett összegekhez képest, de új költségek nem jelölhetők meg.

Az ösztöndíj támogatás a következő kiadásokra nem fordítható: alkohol, dohányáru; ingatlan beruházási, felújítási kiadások; késedelmi pótlék, kötbér; bírság, büntetések, pótdíjak költségei; banki, pénzforgalmi költségek.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezés elektronikus formában, email-en keresztül történik, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumok megküldésével a kutdiak@kutdiak.hu címre.

 

Jelentkezési határidő: 2018. november 20. (éjfél)

 

Jelentkezéshez szükséges megküldeni:

 • Elektronikusan kitöltött adatlap ITT: https://goo.gl/forms/4vMdLJqeF57ZUJjj2
 • Önéletrajz
 • Motivációs levél (max. 1500 karakter)
 • Az ösztöndíj felhasználásának célja (Összegek feltűntetésével, az ösztöndíjkiírás szerint ld. Mire lehet felhasználni az ösztöndíjat?) (max. 2000 karakterben)

 

Csatolandó dokumentumok:

 • elért eredményeket igazoló dokumentumok (oklevelek, versenyeredmények stb.);
 • adatkezelési nyilatkozat aláírva;
 • hozzájáruló nyilatkozat aláírva;
 • fénykép (amennyiben hozzájárul annak felhasználásához)
 • 14 éves kor alatt szülői nyilatkozat a pályázatban való részvételhez való hozzájárulásról
 • nyilatkozat a jelentkezésben megadott adatok hitelességéről;

Szerződéskötés

A támogatásban részesülő fiatallal (14 éves kor alatti fiatal esetében törvényes képviselőjével) a Kutató Diákokért Alapítvány ösztöndíj szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítása a szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően 15 napon belül történik, maximum havi 50 000 Ft összegben. Ha az ösztöndíj kiosztásakor ennél nagyobb összeg kerül meghatározásra, akkor több részletben folyósítjuk az összeget.

 

A támogatás elszámolása

Az ösztöndíj a fiatal szakmai fejlődésére kell fordítani. Az ösztöndíj felhasználását pénzügyi bizonylatokkal igazolni nem szükséges. Az ösztöndíjas az utolsó részlet folyósítását követő hónap 15. napjáig egy 1,5-2 oldalas írásos szakmai beszámolóban számol el az ösztöndíj felhasználásáról.

 

A felmerülő kérdésekre a kutdiak@kutdiak.hu címen vagy a +3630-219-9951-es telefonszámon nagyon szívesen válaszolunk.

[1] a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezett járásokban lakóhellyel rendelkezők, akik a Kormány 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településeken és a Kormány 106/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján a kedvezményezett, fejlesztendő, komplex programokkal fejlesztendő járásokban laknak.

 

Letölthető dokumentumok: